17721 Tokelau Ko na Paka o te Laukelekele SB

Ko na Paka o te Laukelekele

Levolo 1

Fiction

Sinapati Suka

Ko te ugauga kua fia pule atili. Kua fai te fono a na tahi paka o te laukelekele ke fai he tonu pe hea te ka fai.